Tegnet af Brain2Business

Styrk jeres relationer og trivsel - via dialog

Konfliktsituationer får os ofte til at føle, at vi har mistet den bedste udgave af os selv. Så det er vigtigt at få dem håndteret, så de kan skabe fremdrift, udvikling og ikke stå i vejen for trivsel og et værdifuldt fællesskab om opgaven og retningen. Stærke relationer inkluderer også uenigheder og konflikter - men måden de bliver håndteret på er afgørende.

Lad mig høre mere om din/jeres situation og organisation, så vi sammen kan tilrettelægge et godt forløb.

Jeg arbejder både med konflikter på arbejdspladsen og i familien.


Dig som leder

Håndteringen af konfliktfyldte situationer herunder de vigtige samtaler er afgørende for, om du skaber overskud hos dig selv som leder, og derved løfter og styrker dine medarbejdere - så I skaber en god kultur, hvor I har lyst til at være og som giver fundamentet til at løse de udfordringer I står overfor! Jeg træner ledere i håndtering af de svære situationer/relationer.

Det handler om at øge kvaliteten i dialoger mellem mennesker


At få udvidet dine og andres perspektiver, forståelse og mod og få afklaret dine og andres grundlæggende behov.


Dit mindset hjælper dig - vær undersøgende og åben


 Der er så meget at hente ved at styrke kvaliteten af dialogerne mellem mennesker, og det gælder også dig som leder.

 Dit mindset og din forståelse er afgørende for, hvordan du forbereder dig, går ind i samtaler og agerer i samtalen eller på de møder, som du leder.

Du får mere overskud, når du via træning og sparring bliver modigere til at gå ind i og være i svære situationer/relationer. 


Ordentlighed står forrest, vær åben og venligsindet men også bestemt og tydelig omkring, at der skal gøres noget.


Hård på sagen og blød på personen!De vigtige samtaler

Korteste vej er at gå ind i det. Bliv klædt godt på til at gå ind i samtalerne, så de skaber udvikling og afklaring.

Det kan være samtaler og møder, der er konfliktfyldte f.eks. når organisationen ændre retning.

Det handler om at få skabt retning og commitment via stærke relationer.

Lad mig høre mere om din situation og organisation så vi sammen kan tilrettelægge et godt forløb.

Hvordan bliver vi gode til at tale om uenigheder og forskelligheder?


Start med en konfliktstrategi - og få den lavet i fredstid

Er I i tvivl om, hvordan I skal tackle uenigheder og konflikter - og resulterer det ofte i, at I ikke får talt om det usagte -  eller går I alt for hårdt til tingene.

Så tag fat i mig så I kan få hjælp til at lave jeres opskrift på, hvordan I håndterer uenigheder og konflikter i fremtiden. En involverende proces, hvor der sættes fokus på hvilken uenigheds- og konflikthåndteringskultur,  I ønsker at have i afdelingen. Samtidig får I træning i de vigtige samtaler om forskelligheder og uenigheder, så I kan opbygge relationer og styrke fællesskabet.

Så bliver det nemlig svært, at holde fast i 'dem og os'.

Kunder siger...

"Ann er god til at bygge relationer og har været en vigtig kraft i udvikling af forskellige personlige udviklingsforløb til gavn for den enkelte leder og medarbejder samt for organisationen.

Hun er god til både at udfordre vores antagelser og perspektiver men også til at støtte den udvikling, som den enkelte er i gang med"


"Jeg vil beskrive Ann som ualmindelig dygtig til at udvikle mennesker. Hun har et utroligt nærvær, en interesse for andre og en evne til at lytte og udfordre, der gør at hun kommer tæt på, opnår tillid og formår at flytte både mennesker og organisationer"


Min ambition er at bidrage til at styrke relationer og bygge stærke fællesskaber. Det sker samtidig med at den enkelte opbygger personlig styrke og vækst.
Jeg hjælper dig med 1:1 sparring, oplæg, jeg faciliterer processer og møder for ledere, ledergrupper og afdelinger. Jeg mægler i situationer, hvor tingene er kørt i hårdknude.


Jeg trækker på mange års erfaring som ledelseskonsulent, sparringspartner, supervisor, facilitator og konfliktmægler.


Jeg arbejder med at bygge bro mellem den enkelte og det organisatoriske niveau og arbejder ofte i feltet, hvor relationer er udfordrede - både i en-til-en og i større grupper. Det gør jeg med en skarp forståelse af mine kunders organisation og mål. Det kombinerer jeg med en omsorgs- og respektfuld fornemmelse for de mennesker og organisationer, jeg arbejder med.

Jeg er uddannet konfliktmægler i Danmark og udlandet, facilitator og coach og har arbejdet med udvikling af ledere, ledergrupper, medarbejdere og organisationer i over 25 år. Jeg har selv 12 års ledererfaring.

Jeg har arbejdet både med private og offentlige organisationer. Oprindelig har jeg en økonomisk baggrund med en HD-R.Se også...